موشن گرافیک Sanitizer

سنی تایزر دستگاه زد باکتری برای تلفن همراه شما
در قدم اول برای ما رساندن اطلاعات برای بالا بردن آگاهی و جنبه آموزشی موشن مهم بود و در ادامه معرفی دستگاه سنی تایزر که میتونه در این رابطه به شما کمک بکنه .از شما دعوت میکنیم این موشن ۱۵ ثانیه ای که برای شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام تهیه شده رو تماشا کنید :

آخرین پروژه ها