• مرحله اول
  • مرحله دوم
  • مرحله سوم
  • مرحله چهارم

مشخصات فردی

نام شما

شماره تماس

ایمیل

تعریف اهداف کسب و کار شما

موضوع

تعداد

مدت زمان موشن گرافیک (ثانیه)

سناریو پیشنهادی

مدت زمان در نظر گرفته شده برای انجام کار

تعریف مخاطبان

می خواهید موشن گرافیک چه کاری را برای کسب و کار شما انجام دهد؟

لطفا شرح دهید

توقع شما از کاربرانی که موشن گرافیک شما رو کامل تماشا می‌کنند چیست؟

رسانه های مورد استفاده

پیام موشن گرافیک

موشن گرافیک شما چه پیامی برای مخاطب خود دارد؟

در این قسمت پیامی را انتخاب کنید که نیاز‌های مخاطب را در بر می‌گیرد و مخاطب با آن ارتباط بر قرار می‌کند.

برای بهتر رساندن منظور، کلمات کلیدی که نیاز دارید در ذهن مخاطب شما جاگذاری ‌شود را بر اساس الویت اضافه کنید.

توضیحات دیگر

فایل های مورد نظر خود را آپلود کنید