تأثیر گذارترین روش تبلیغاتی سال

جزئیات

  • فلت موشن
  • 8 استوری برد
  • 9 فریم
  • 60 ثانیه
  • صوت & صداگذاری
URLhttp://flatmode.com/?p=505
اشتراک

آخرین پروژه ها